Strategisch beleid/Jaarverslag/Beleidsstukken

Strategisch beleid 2019-2022

SKOLO heeft een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode 2019 t/m 2022 en staan de drie pijlers Onderwijs, Personeel & Organisatie en Bedrijfsvoering centraal. Deze pijlers zijn gekozen in het belang van de ontwikkeling van het onderwijs binnen SKOLO. Voor elk van de pijlers is een aantal concrete doelen geformuleerd waar we in de komende jaren aan gaan werken. Met als verbindende kernspreuk “Over grenzen groeien ……“.

Groeien is synoniem voor ontwikkelen. Er zijn grenzen of kaders, maar daar mogen en kunnen we soms overheen gaan. We dagen onszelf uit om de grens op te zoeken en het lef hebben om een andere kleur aan te nemen. Daarbij staan onze ambities op het gebied van eigenaarschap en talentontwikkeling centraal.

Onder eigenaarschap verstaan wij dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. Dit geldt voor zowel het kind als de medewerker van SKOLO.

Voor talentontwikkeling willen we dat iedereen zijn of haar talenten ontdekt en dat deze zichtbaar worden. Dit draagt bij aan een positieve ontwikkeling.

Elke school geeft op haar eigen unieke wijze vorm en inhoud aan deze twee ambities.
Zie voor meer informatie ons strategisch beleidsplan “Over grenzen groeien….”.

SBP 2019-2022

Jaarverslag

Jaarlijks wordt het jaarverslag gepubliceerd. Voor meer informatie over dit jaarverslag kunt u contact opnemen met het bestuursbureau.

Jaarrekening 2019

Andere beleidsstukken worden binnenkort geplaatst.