BESTUURSBUREAU

Het bestuursbureau van de stichting ondersteunt het bestuur en de uitvoerend bestuurder bij het opstellen van (strategisch) beleid, bij de uitvoering ervan door het managementteam en de scholen. Enkele ondersteunende taken van het bestuursbureau zijn: secretariële werkzaamheden, personele administratie, ondersteuning bij personeelszaken, onderwijskundige ontwikkeling, huisvesting, materieel en financieel beheer.

Het bestuursbureau van onze stichting is gevestigd in een deel van het Rabobank-gebouw aan de Gronausestraat 57 in Losser. In dit gebouw is de kantoorruimte voor de uitvoerend bestuurder en de stafmedewerkers gevestigd. Tevens is er een vergaderruimte waar de diverse bestuursgeledingen gebruik van kunnen maken.

Het bestuursbureau is alle werkdagen bereikbaar.

Stafmedewerker
mevr. A. Spijker, aspijker@skolo.nl

Postadres
Postbus 46, 7580 AA  Losser

Vestigingsadres
Gronausestraat 57, 7581 CD  Losser

T 053 5364271
E bureau@skolo.nl