Bereikbaarheid Bestuursbureau

Tijdens de herinrichting van de Gronausestraat in Losser is ons bestuursbureau minder goed bereikbaar. De herinrichting is gepland tussen eind augustus 2019 tot en met medio juli 2020. In deze periode wordt in zes fases de Gronausestraat afgesloten…

Vacature Combinatiefunctionaris Sport

In samenwerking met de gemeente Losser is SKOLO op zoek  naar een nieuwe Combinatiefunctionaris Sport. Kijk voor meer informatie bij Personeel/Vacatures

Vacature 2019-2020

Bij KBS Veldzijde te Losser is een vacature ontstaan voor vervanging in de middenbouw. Kijk op tabblad Personeel/Vacatures voor meer informatie.

Vacatures binnen SKOLO

Binnen SKOLO ontstaat vacatureruimte voor groepsleerkrachten en/of onderwijsassistenten op basis van vervanging. Dit geldt zowel voor de komende maanden als het nieuwe schooljaar. Kijk bij "Personeel/Vacatures" voor meer informatie. Een eerste…

Persbericht januari 2019

Per 1 maart 2019 heeft het bestuur van SKOLO een nieuwe algemeen directeur bestuurder benoemd. Zie voor meer informatie het persbericht dat in januari 2019 is uitgegeven. persbericht 2019

Vacature uitvoerend bestuurder

Het bestuur van SKOLO zoekt een inspirerende uitvoerend bestuurder. Kijk voor de advertentie, profielschets en aanvullende informatie op het tabblad Personeel/Vacatures/vacature uitvoerend bestuurder

Verhuisbericht Bestuursbureau

Met ingang van 1 maart 2017 is Bestuursbureau SKOLO gevestigd op een andere locatie. Nieuw adres is Gronausestraat 57, 7581 CD  LOSSER verhuisbericht
,

Vacature directeuren

SKOLO zoekt enthousiaste en talentvolle directeuren voor twee basisscholen in Losser. Het gaat om RKBS Veldzijde en KBS De Wegwijzer. Kijk voor de profielschetsen op het tabblad Actueel/vacature directeuren

cao PO 2016-2017

De inhoud van de cao PO 2016-2017 wordt hieronder weergegeven. 20160708_cao_po_2016_2017

Vacature bestuur SKOLO

Binnen het toezichthoudende deel van bestuur SKOLO is er momenteel een vacature voor een bestuurslid met als portefeuille financieel controller. Kijk voor meer informatie bij "Actueel".