Openstaande vacatures voor schooljaar 2018-2019:

Vacature uitvoerend bestuurder per 1 maart 2019 (of zoveel eerder als mogelijk)
(zie profielschets en bijlagen onder de advertentie)

Meer informatie:
Vastgesteld Functieprofiel SKOLO 2018
Bijlage 1 Organogram 2018
Bijlage 2 Benoemingsprocedure SKOLO 2018
Bijlage 3 Tijdschema werving & selectie bestuurder SKOLO
Sollicitatiecode cao PO