Vacatures binnen SKOLO:

Onderwijspersoneel

Openstaande vacatures voor groepsleerkrachten/onderwijsassistenten schooljaar 2020-2021:

Vacature groepsleerkracht onderbouw KBS De Wegwijzer daltonschool: vacature De Wegwijzer 0920

 

Meer informatie over andere vacatures op basis van tijdelijke formatie en vervanging voor meerdere dagen volgt zo spoedig mogelijk.
Belangstelling? Bel of mail het bestuursbureau

Voor alle vacatures wordt de sollicitatiecode cao PO gehanteerd Sollicitatiecode cao PO

Voor tijdelijk invalwerk op onze scholen maakt SKOLO gebruik van de diensten van het Mobiliteitscentrum ObT.