Missie en Visie

SKOLO biedt inspirerend en hoogwaardig onderwijs in een veilige en respectvolle omgeving. Wij willen met elkaar bereiken dat alle kinderen eindeloos kunnen leren. Dat zij kwalitatief goed onderwijs krijgen waarin zij hun wereld doorlopend vergroten. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling, persoonlijke groei en sociale vaardigheden.

Bij ons telt ieder kind.

Wij kennen de kinderen en zijn steeds op zoek naar wat zij nodig hebben en weten hoe we daarbij kunnen helpen. Wij maken hen bewust van hun kwaliteiten en helpen deze verder te ontwikkelen, zodat ze vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Binnen SKOLO geven de kernwaarden samen, uniek, kracht, vieren en verbinden richting aan ons handelen.

De visie en missie leidt tot de volgende kernspreuk, die laat zien waar wij de komende jaren voor staan:

OVER GRENZEN GROEIEN……

Samen

Samen vormen wij de stichting SKOLO. Dit betekent dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor en met elkaar.
Ook met ouders/verzorgers van onze leerlingen. Samen (h)erkennen wij dat we een gemeenschappelijk belang hebben, namelijk dat het kind zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt.

Uniek

Ieder kind is uniek en waardevol. Kinderen maken deel uit van de schoolgemeenschap waar ze anderen ontmoeten. Iedere school is ook uniek. Binnen de scholen is veel persoonlijke aandacht, het respectvol omgaan met elkaar, het samen vieren & gedenken en ontmoeting & verbinding.

Kracht

De scholen zijn onderling verbonden aan elkaar. Door de korte lijnen ontstaat een gezamenlijke kracht die ervoor zorgt dat we de goede dingen doen. Naast de interne verbinding zoeken we met ouders/verzorgers en ook met al onze externe partners verbinding waardoor er een nog grotere gezamenlijke kracht ontstaat.

Vieren

Iedere school presenteert de eigen (katholieke) identiteit op een actieve en herkenbare manier. We staan stil bij bijzondere momenten en vieren samen de katholieke feesten. We maken kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en vieren de geluksmomenten die kinderen ervaren in hun eigen ontwikkeling.

Verbinden

Binnen de scholen verbinden we kinderen, ouders/verzorgers en het team met elkaar. Vanuit ons gemeenschappelijk belang voor de ontwikkeling van het kind vormen open communicatie en het wederzijds goed afstemmen van verwachtingen de basis in ons dagelijks handelen. Deze gemeenschappelijkheid biedt een versterkende en verbindende kracht.